Merkezi sistemde kazan kapasitesi nasıl belirlenmelidir?